Przedstawiamy protokół z ostatniego zebrania Zarządu.

FB SHARE