Jak co roku zachęcamy do przekazania Flocie Polskiej DN swojego 1% podatku na cele statutowe.
Przychody z "1%" stanowią ważne dofinansowanie działalności naszego stowarzyszenia.

NR KRS 0000221217