UWAGA. Zostala odwolana akcja wpłacania skladek na IDNIYRA. Proszę już nie wpłacać. Wpłacone skladki zostaną zwrócowne. Składka bedzie pobierana, jak dotychczas w czasie opłaty wpisowego do ME w wysokości 45€. Wyjaśnienia na stronie IDNIYRA.

FB SHARE