Aktualizacja:

PZŻ uruchomiło dzisiaj możliwość ubezpieczania się na sezon 2019. http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/ubezpieczenie-oc-zawodnikow-trenerow-i-regat/ Przypominam, że startujący w ME muszą zarejestrować się do 02.01.2019. Jest bardzo mało czasu na to i dlatego też pilnie ubezpieczajcie się.

Jurek P-58

PZŻ zmieniło terminy ubezpieczeń. Teraz mają one być ważne od stycznia do końca grudnia danego roku. Jeszcze nie zawarto umowy z ubezpieczycielem i dlatego też o ubezpieczenie bedziemy mogli występować dopiero na początku grudnia. Podam informację, kiedy to bedzie możliwe.