Koleżanki i Koledzy
 
Od roku 2020 członkowie Stowarzyszenia Flota Polska DN (oraz innych klubów) będą otrzymywać licencję zawodnika PZŻ oraz ubezpieczenie OC zawodnika tylko w formie elektronicznej poprzez platformę cyfrową PZŻ: ebiuro.pya.org.pl
 
Dlatego też administrator Floty (Jerzy Sukow, P345) będzie dodawał członków Floty do listy członków SFPDN. Do tego potrzebne są informacje: Imię i Nazwisko, PESEL, adres email, numer telefonu, konkurencja letnia, konkurencja zimowa, uwagi.
 
Proszę o rejestrację tutaj: https://forms.gle/PKUvu8TMirrjGb877
 
UWAGA: proszę pamiętać o zapłaconej rocznej składce do Floty.
 
Jerzy Sukow, P345