Z uwagi na mistrzostwa Finlandii przenoszę termin sejmiku na 01.03.2020 ( niedziela), też o 12.00

SEJMIK STOWARSZYSZENIA FLOTA POLSKA DN

01.03.2020 ( niedziela) godz. 12.00-17.00

Hotel Robert’s Port**** Lake Resort & SPA

Mikołajki - Stare Sady 4

biuro: +48 87 429 84 70

kom. 514 013 731

PROGRAM SEJMIKU:

 1. Wybór prowadzącego sejmik
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Wybór protokólanta
 4. Sprawozdanie komandora
 5. Sprawozdanie skarbnika
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Głosowanie uchwały zatwierdzającej sprawozdania zarządu
 8. Przerwa kawowa
 9. Wybory:
  1. komandora
  2. zarządu stowarzyszenia
  3. komisji rewizyjnej
 10. Omówienie propozycji zmian statutu stowarzyszenia
 11. Głosowanie zmian statutu
 12. Dyskusja o włączeniu klasy Monotyp do naszej Floty
 13. Głosowanie wniosku o włączeniu klasy Monotyp do naszej Floty
 14. Wolne wnioski i propozycje
 15. Głosowanie nad wolnymi wnioskami i propozycjami

Bardzo proszę przedstawicieli flotylli o dostarczenie na sejmik sprawozdania z wyborów zarządów na kadencję 2020/2022

Jerzy Henke P-58

komandor