Koleżanki i Koledzy Bojerowcy!

W czasie dzisiejszego sejmiku podjęliśmy ileś uchwał. Do głównych można zaliczyć:

-- wybraliśmy nowy Zarząd:

        komandor Rafał Sielicki

        wicekomandor Łukasz Zakrzewski

        skarbnik Jerzy Sukow

       członek Zarządu do spraw młodzieży Barbara Ramotowska

-- wybraliśmy Komisję Rewizyjną:

     przewodniczący Tomasz Skawiński "Kornik"

     członek komisji Stanisław Macur

     członek komisji Jerzy Najdrowski

-- uchwałami sejmiku zmieniliśmy kilka zapisów naszego statutu:

1. zmniejszenie składu zarządu do czterech osób

2. do zarządu nie wchodzą z automatu komandorzy flotylli

3. rozszerzamy naszą Flotę o klasę Monotyp

4. zaprzestajemy publikować Wiadomości Bojerowe

Dokładny protokół z naszych obrad zostanie napisany i upubliczniony w czasie kilku dni.

Życzę nowemu Zarządowi dużo sukcesów!

Po 12-tu latach pracy w Zarządzie naszej Floty chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, ze mną współpracującym członkom kolejnych Zarządów. Tylko dzięki im i ich zaangażowaniu mogłem wykonywać moje obowiązki. Ta moja, 12-to letnia praca w Zarządzie, 6 lat w funkcji komandora, 4 lata w funkcji skarbnika i 2 lata w funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dała mi bardzo dużo satysfakcji i wielu przyjaciół! Dziękuję Wam za danie mi tej możliwości i obdarzenie mnie Waszym zaufaniem!

Jerzy Henke P-58

były komandor