Podczas wiosennego spotkania sekretarzy flot europejskich poparto 6 wniosków, które zostają poddane głosowaniu przez uprawnionych członków IDNIYRA.
Niniejsze głosowanie dotyczy 3 z 6 wniosków, do których należą następujące zagadnienia:

  • "Changing Article II of the EPIC Agreement to add considerations of environmental friendliness to reasons for changing the Official Specification.  The IDNIYRA EU National Secretaries supported this proposal.  The IDNIYRA Governing Committee believes that environmental friendliness should be located in the Regatta Management Agreement. The current proposal may restrict construction materials currently in use.  The IDNIYRA Governing Committee recommends rejection of this proposal.  This is Question 1 on the ballot."

Artykuł II EPIC Agreement dotyczy oficjalnej specyfikacji ślizgu klasy DN i stanowi, że DN to niedrogi, możliwy do zbudowania w domowych warunkach ślizg monotypowy. Wprowadzanie zmian w Oficjalnej Specyfikacji ogranicza się do następujących powodów: bezpieczeństwa, do zmniejszenia różnic sprzętowych, żeby ślizg był łatwiejszy bądź tańszy w budowie oraz trwalszy i/lub w celu sprecyzowania istniejącej specyfikacji. 
Proponowana zmiana polega na dodaniu informacji o szeroko pojętej  przyjazności dla środowiska. Komitet Zarządzający IDNIYRA (USA) uważa, że proponowany zapis powinien pojawić się w Zasadach Organizacji Regat (Regatta Management Agreement), a nie w Oficjalnej Specyfikacji, gdyż obecna propozycja może skutkować w ograniczeniu materiałów obecnie stosowanych.
Jest to pytanie nr 1 w niniejszym głosowaniu.

  • Changing Paragraph 10 b) of the Regatta Management Agreement to add “Skippers who finished in the first 3 places in the Gold Fleet of the preceding continental or higher regatta” to Gold Fleet assignments.  The IDNIYRA EU National Secretaries supported this proposal.  The IDNIYRA Governing Committee and the scoring committee recommend rejection of this proposal because it addresses one unique occurrence of an unranked sailor finishing in the top three of the Gold Fleet and may reduce the opportunity for advancement from the Silver and Bronze Fleets. This is Question 2 on the ballot.

Paragraf 10 b)  Zasad Organizacji Regat dotyczy przydziału do poszczególnych grup podczas regat najwyższej rangi. I tak przydział do grupy złotej następuje wg poniższych kryteriów:
- zawodnicy, którzy zajęli miejsca  1-3 grupy srebrnej poprzedzających regat kontynentalnych lub wyższych
- 12 pierwszych zawodników grupy srebrnej w wyścigu kwalifikacyjnym
- pozostali zawodnicy najwyżej sklasyfikowani w rankingu światowym, którzy zgłosili się do regat
Zaproponowana zmiana mówi, że zawodnicy, którzy ukończą regaty na miejscach 1-3 w poprzedzających regatach kontynentalnych lub wyższych automatycznie trafiają do grupy złotej w kolejnych regatach rangi mistrzowskiej. Ta propozycja nie jest popierana zarówno przez  Komitet Zarządzający IDNIYRA (USA) oraz komisję sędziowską, gdyż uważają, że dotyczy to wyjątkowej sytuacji, gdy zawodnik bez rankingu zajmuje miejsce w top 3 złotej grupy i może zmniejszyć szansę na awans do złotej grupy zawodnikom ze srebrnej i brązowej grupy. To pytanie nr2.

  • Changing Paragraph A 16 (Fuselage) of the Official Specification to introduce a ±2 degree tolerance to the 90 degree corners (‘rectangle’) of the fuselage.  Both the IDNIYRA EU National Secretaries and the IDNIYRA Governing Committee support this proposal.  This proposal has been further developed by the Technical Committee and is Question 3 on the ballot.

Zmiana paragrafu A 16 (Kadłub) oficjalnej specyfikacji w celu wprowadzenia tolerancji ± 2 stopnie do narożników 90 stopni („prostokąta”) kadłuba. Zarówno Sekretarze Krajowi IDNIYRA UE, jak i Komitet Zarządzający IDNIYRA popierają tę propozycję. Propozycja ta została dalej rozwinięta przez Komitet Techniczny i jest pytaniem trzecim w głosowaniu.

Głosy można oddawać do 23 listopada do godziny 3:45 GMT, więc jest jeszcze dużo czasu, jeśli ktoś ma wątpliwości, bądź przemyślenia jak głosować to zachęcam do komentowania na forum.

Pozdrawiam

Rafał
P-254