Z  głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 27.08.2022 roku, w wieku 70 lat odszedł  na wieczną wachtę Śp. Waldemar Hamrol.    

      

Długoletni członek PKM. LOK. Poznań. Waldek, w niezwykle sympatyczny sposób, był przez wiele lat zaangażowany jako zawodnik i działacz w żeglarstwo lodowe DN P-175 oraz  radio-jachting,  w którym  startował z numerem 175, odnosząc w obu konkurencjach  znaczące sukcesy.

 

Całej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu. W imieniu poznańskiego środowiska bojerowego i modelarskiego.

Romuald

Komandor Flotylli Zachodniej DN.

Wspomnienie o Waldemarze Hamrolu.

Waldek był przez wiele lat silnie zaangażowany w żeglarstwo lodowe, gdzie poprzez swój sympatyczny i pogodny charakter zdobył wiele sympatii  wśród żeglarskiej braci na terenie Kiekrza i w krajowym światku bojerowym.

Startując na swoim bojerze DN P-175, był  w ścisłej czołówce  kadry regatowej na jez. kierskim, gdzie zdobywał nagrody i puchary, a także startował na imprezach centralnych na Mazurach i innych akwenach, odnosząc  sukcesy.