Trenerzy, Rodzice i Zawodnicy!

Namawiam do zainteresowania się poniższym programem - kluby, szkoły, stowarzyszenia.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki ukazał się program celowy pt. Rozwój Sportów Zimowych wśród dzieci i młodzieży. Ogłoszenie o konkursie ofert na stronie ministerstwa w zakładce BIP.

1) Wnioski można składać do końca września, realizacja 1 październik -31 grudzień 2014
2) Objęte szkoleniem mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów
3) NIE JEST TO PROGRAM NA SPORT WYCZYNOWY
4) Ministerstwo przeznacza na ten cały program 2,7 mln PLN w 2014 roku

Wniosek do pobrania

Strona programu

FB SHARE