Nasi koledzy z Austrii opublikowali zawiadomienie o regatach - Mistrzostwa Świat i Europy 2016 - NOR.

FB SHARE