Foto R. Morgas

Na podstawie krótkiej informacji od Romka donosimy, że w imprezie o nazwie Bajkalski Wiatr rozgrywanej na jeziorze Bajkał, Roman Morgaś (MKŻ Mikołajki) zajął 2. miejsce.

Top 4:

1 R132.

2.P200.

3 G666

4 G737

Na zdjęciu romek startujący na pożyczonym sprzęcie.